Privacy Policy

ยินดีต้อนรับสู่ https://betflikco.fun (the “betflikco”) เราเข้าใจว่าความเป็นส่วนตัวออนไลน์มีความสำคัญต่อผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำธุรกิจ

聲明นี้ (Statement) ควบคุมนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์เหล่านั้น (“ผู้เข้าชม”) ที่เข้าชมโดยไม่ทำธุรกรรมและผู้เข้าชมที่ลงทะเบียนเพื่อทำธุรกรรมบนเว็บไซต์และใช้บริการต่างๆ ที่เสนอโดย Betflik (รวมกันว่า “บริการ”) (“ลูกค้าที่ได้รับอนุญาต”)

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่ระบุหรือสามารถใช้เพื่อระบุ ติดต่อ หรือค้นหาบุคคลที่ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟックス (fax) ที่อยู่อีเมล โปรไฟล์ทางการเงิน หมายเลขประกันสังคม และข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ ไม่รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมโดยไม่ระบุชื่อ (นั่นคือ โดยไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้แต่ละราย) หรือข้อมูลประชากรที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับบุคคลที่ระบุตัวตน

สารบัญ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ใดบ้างที่ถูกเก็บรวบรวม?

เราอาจรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้พื้นฐานจากผู้เข้าชมทั้งหมดของเรา เราเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้จากลูกค้าที่ได้รับอนุญาตของเรา: ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ข้อมูลโปรไฟล์โซเชียลมีเดีย

องค์กรใดบ้างที่เก็บรวบรวมข้อมูล?

นอกเหนือจากการรวบรวมข้อมูลโดยตรงของเราแล้ว บริษัทผู้ให้บริการภายนอกของเรา (เช่น บริษัทบัตรเครดิต สถานีชำระเงิน และธนาคาร) ซึ่งอาจให้บริการต่างๆ เช่น บริการสินเชื่อ ประกันภัย และเอสโครว์ อาจรวบรวมข้อมูลนี้จากผู้เข้าชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตของเรา เราไม่ได้ควบคุมวิธีที่บุคคลภายนอกเหล่านี้ใช้ข้อมูลดังกล่าว แต่เราขอให้พวกเขาเปิดเผยว่าพวกเขาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้เข้าชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตอย่างไร บุคคลภายนอกบางรายเหล่านี้อาจเป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่เพียงแค่เป็นลิงค์ในห่วงโซ่การจัดจำหน่าย และไม่จัดเก็บ รักษา หรือใช้ข้อมูลที่มอบให้กับตน

เว็บไซต์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้อย่างไร?

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ เสนอบริการที่เหมาะสม และตอบสนองคำขอซื้อขายบนเว็บไซต์ เราอาจส่งอีเมลถึงผู้เข้าชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับการวิจัยหรือโอกาสในการซื้อขายบนเว็บไซต์หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของเว็บไซต์ นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อติดต่อผู้เข้าชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตเพื่อตอบกลับคำถามเฉพาะ หรือเพื่อให้ข้อมูลตามที่ร้องขอ

ข้อมูลอาจถูกเปิดเผยให้กับใครบ้าง?

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้เกี่ยวกับลูกค้าที่ได้รับอนุญาตอาจแบ่งปันกับลูกค้าที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ ที่ต้องการประเมินธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับผู้เข้าชมของเรา รวมถึงข้อมูลประชากรของผู้เข้าชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตของเรากับบริษัทในเครือและบริษัทผู้ให้บริการภายนอกของเรา นอกจากนี้ เรายังเสนอโอกาสให้ “เลือกไม่รับ” การรับข้อมูลหรือการติดต่อจากเราหรือจากหน่วยงานใด ๆ ที่ดำเนินการแทนเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ถูกจัดเก็บไว้อย่างไร?

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ที่รวบรวมโดย Betflik ถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอกหรือพนักงานของ Betflik ยกเว้นเพื่อใช้ตามที่

ชี้แจงข้างต้น

ตัวเลือกใดบ้างที่มีให้สำหรับผู้เข้าชมเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูล?

ผู้เข้าชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตสามารถเลือกไม่รับข้อมูลที่ไม่ต้องการหรือการติดต่อจากเรา และ/หรือ บริษัทในเครือและบริษัทผู้ให้บริการภายนอกของเรา โดยการตอบกลับอีเมลตามคำแนะนำ หรือโดยติดต่อเราที่ [email protected]

คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้คือชุดข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชม และเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชมจะมอบให้กับเว็บไซต์ทุกครั้งที่ผู้เข้าชมกลับมา

เราใช้ “คุกกี้” เพื่อรวบรวมข้อมูล คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุเวลาที่ส่งคุกกี้มา อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้บางส่วนของบริการของเราได้

เว็บไซต์ใช้คุกกี้หรือไม่?

คุกกี้ใช้เพื่อหลากหลายเหตุผล เราใช้คุกกี้เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าของผู้เข้าชมและบริการที่เลือก นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยเพื่อปกป้องลูกค้าที่ได้รับอนุญาตของเรา ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าที่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบและไม่ได้ใช้งานเว็บไซต์นานกว่า 10 นาที เราจะออกจากระบบลูกค้าที่ได้รับอนุญาตโดยอัตโนมัติ ผู้เข้าชมที่ไม่ต้องการให้มีการวางคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของตน ควรตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ก่อนใช้ https://betflikco.fun/ โดยมีข้อเสียที่คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานไม่ถูกต้องหากไม่มีคุกกี้

คุกกี้ที่ใช้โดยผู้ให้บริการของเรา

ผู้ให้บริการของเราใช้คุกกี้และคุกกี้เหล่านี้อาจถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้ได้ในหน้าข้อมูลคุกกี้ของเรา

Betflik ใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบอย่างไร?

Betflik ใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP, ISP และประเภทเบราว์เซอร์ เวอร์ชันเบราว์เซอร์ หน้าที่เข้าชม วันที่และเวล

ของการเข้าชม เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม บริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวและการใช้งานของผู้ใช้ และรวบรวมข้อมูลประชากรเบื้องต้น

พันธมิตรหรือผู้ให้บริการรายใดบ้างที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากผู้เข้าชม และ/หรือ ลูกค้าที่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์?

Betflik ได้เข้าร่วมและจะยังคงเข้าร่วมเป็นพันธมิตรและมีความสัมพันธ์อื่น ๆ กับผู้ขายจำนวนมาก ผู้ขายดังกล่าวอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้บางอย่างตามความจำเป็นที่ต้องรู้ เพื่อประเมินว่าลูกค้าที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิ์รับบริการหรือไม่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่ได้ครอบคลุมการรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลนี้ของพวกเขา

เว็บไซต์รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้อย่างไร?

พนักงานของเรารู้จักนโยบายและแนวทางการรักษาความปลอดภัยของเราเป็นอย่างดี ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ของผู้เข้าชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตของเรา สามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานที่มีคุณสมบัติเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ซึ่งได้รับรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงข้อมูล เราตรวจสอบระบบและกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเราเป็นประจำ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือหมายเลขประกันสังคม

จะได้รับการป้องกันด้วยโปรโตคอลการเข้ารหัส เพื่อป้องกันข้อมูลที่ถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ต ในขณะที่เราดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพื่อรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอาจเกิดข้อผิดพลาด การรบกวน และการบุกรุก และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นและเราจะไม่รับผิดชอบต่อผู้เข้าชมหรือลูกค้าที่ได้รับอนุญาตสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว

ผู้เข้าชมสามารถแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้อย่างไร?

ผู้เข้าชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตสามารถติดต่อเราเพื่ออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้เกี่ยวกับตนเองหรือเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ โดยการส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected]

ผู้เข้าชมสามารถลบหรือยกเลิกการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ที่เว็บไซต์รวบรวมไว้หรือไม่?

เราจัดเตรียมกลไกให้ผู้เข้าชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตสามารถลบ/ยกเลิกการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากฐานข้อมูลของเว็บไซต์ได้โดยติดต่อเรา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการสำรองข้อมูลและบันทึกการลบ อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะลบรายการของผู้เข้าชมโดยไม่เหลือข้อมูลบางส่วน บุคคลที่ร้องขอให้ยกเลิกการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ ข้อมูลนี้จะถูกลบออกตามหน้าที่ และเราจะไม่ขาย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นต่อไปในอนาคต

สิทธิ์ของคุณ

ต่อไปนี้เป็นสิทธิ์โดยสรุปที่คุณมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล

  • สิทธิ์ในการเข้าถึง
  • สิทธิ์ในการแก้ไข
  • สิทธิ์ในการลบ
  • สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล
  • สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล
  • สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล
  • สิทธิ์ในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล
  • สิทธิ์ในการถอนการยินยอม

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการของเราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ “เด็ก” ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และเรารู้โดยมิได้เจตนาว่า เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

หากคุณเป็นผู้ปกครอง

หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลและคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรดติดต่อเราทันทีตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุ หากเราทราบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราทันที

จะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าหากนโยบายความเป็นส่วนตัวมีการเปลี่ยนแปลง?

เราจะแจ้งให้ผู้เข้าชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตของเราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโดยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม หากเรากำลังเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในลักษณะที่อาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ถูกเปิดเผย ซึ่งผู้เข้าชมหรือลูกค้าที่ได้รับอนุญาตเคยร้องขอไม่ให้เปิดเผยข้อมูล เราจะติดต่อผู้เข้าชมหรือลูกค้าที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้าชมหรือลูกค้าที่ได้รับอนุญาตสามารถป้องกันการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ลิงค์

https://betflikco.fun มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกที่ลิงค์เหล่านี้ คุณกำลังย้ายไปยังเว็บไซต์อื่น เราแนะนำให้คุณอ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ เนื่องจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นอาจแตกต่างจากนโยบายของเรา

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราได้ที่ [email protected]

ปรับปรุงล่าสุด: 31 พฤษภาคม 2024